Privacy

Leijen Administratie & Controle hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Bij het gebruik van deze site en in de Mijncijfersklaar.nl producten wordt in een aantal gevallen om uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij nodig om u onze services via de Mijncijfersklaar.nl applicaties te kunnen bieden, voorbeelden hiervan zijn uw e-mailadres of postadres.Wij beschermen deze gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik en zullen de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy naleven. Binnen Hans Leijen Administratie & Controle is een privacybeleid opgesteld zodat voor iedereen duidelijk is hoe wij met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens hebben wij van u nodig

Wij hebben een deel van die gegevens nodig ten behoeve van de abonnementenadministratie. Uw financiële gegevens worden door Hans Leijen Administratie & Controle uitsluitend ten behoeve van uw eigen administratie gebruikt. 

Wat doen wij met uw gegevens

Leijen Administratie & Controle beheert uw gegevens ten behoeve van haar administratieservices. Toegang tot uw gegevens door medewerkers van Hans Leijen Administratie & Controle kan alleen worden verkregen na interne- of klantautorisatie. De interne Leijen Administratie & Controle autorisatie wordt alleen verleend als de toegang nodig is om de veiligheid of beschikbaarheid van de gegevens zeker te stellen (een technische reden). Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van eigenLeijen Administratie & Controle statistieken zodat wij u, met dat inzicht, een nog beter product kunnen gaan bieden. Deze vastlegging van statistische data gebeurt op een wijze waarbij geen enkele relatie naar individuele gebruikersgegevens bestaat. Uw abonnee-gegevens worden door Leijen Administratie & Controle gebruikt om met de klant te communiceren, bijvoorbeeld door middel van Leijen Administratie & Controle nieuwsbrieven, facturen, etc.

Openbaar maken van uw gegevens?

De gegevens die u ons verstrekt zullen wij natuurlijk niet uit eigen beweging openbaar maken. Wij wijzen u echter op de mogelijkheid van wettelijk verplichte openbaarmaking. In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen aan een derde partij of anderszins exploiteren, tenzij u daarin uitdrukkelijk toestemt.

Cookies en andere technieken

Cookies zijn kleine verwijzingen die door de Internet-browser op de pc van de gebruiker worden vastgelegd, met als doel om het gebruik van het internet te versnellen. Mijncijfersklaar.nl past om die reden ook het gebruik van cookies toe. Het gebruik van cookies wordt door websurfers algemeen aanvaard. Wij wijzen u er op dat het accepteren van een cookie niet betekent dat wij toegang krijgen tot uw computer of andere persoonlijke gegevens. Het is mogelijk om het gebruik van cookies uit te schakelen, maar dit kan wel betekenen dat bepaalde functies niet goed meer werken.

Sites van derden

Leijen Administratie & Controle is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere bedrijven waaraan deze site mogelijkerwijs gekoppeld is. Wij adviseren u dan ook bij het bezoek van deze websites de privacy-verklaringen van die bedrijven te bekijken.

Wijzigen van uw gegevens

Wij streven ernaar altijd de meest actuele en accurate informatie te hebben teneinde de hoogst mogelijke kwaliteit met betrekking tot onze producten en diensten te kunnen bieden. U kunt ons altijd verzoeken uw gegevens te wijzigen.

Wijzigingen in deze verklaring

Wij wijzen u op de mogelijkheid dat het noodzakelijk is dat wij bepaalde wijzigingen doorvoeren in deze verklaring.  Leijen Administratie & Controle behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacybeleid kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.